กรณีรถโดนชน และเป็นฝ่ายถูกแต่บริษัทประกันภัยให้จ่ายค่าลากรถเอง และบริษัทประกันภัยบ่ายเบี่ยง การซ่อม

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

หากได้มีการติดต่อประสานงานบริษัทประกันภัยแล้ว แต่ยังไม่มาดำเนินการจัดการซ่อมแซมให้ สามารถนำเรื่องมาร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียกบริษัทมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ดำเนินการให้ลูกค้า