กรณีการควบรวมหรือโอนกิจการ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
กันยารัตน์
วันเวลาที่ตอบ: 
11 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียดคำถาม: 
กรณี ธนาคารที่เป็น Bancassurance พนักงานที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต /วินาศภัย ทำหน้าที่ขายประกันให้บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย จะทำการควบรวมหรือโอนกิจการ ซึ่งพนักงานธนาคารที่ได้แจ้ง สำนักงานคปภ.สังกัดธนาคาร นั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง 1.แจ้งสำนักงาน คปภ.เปลี่ยนสังกัดธนาคารใหม่หรือไม่ 2.ต้องดำเนินการอย่างไร ขอให้ท่านช่วยตอบเป็น E-Mail Ce@scib.co.th ขอบคุณคะ
คำตอบ: 
ส่วนมากพนักงานของธนาคารจะได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้า ซึ่งไม่มีสังกัดบริษัทประกันภัยอยู่แล้ว เพราฉะนั้น แม้ธนาคารจะควบรวมกันก็ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตใหม่ครับ ของเดิมใช้ได้อยู่ครับ