รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2559
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 15 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 15 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 15 สิงหาคม 2559
ปี 2558
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 07 กรกฎาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 01 กรกฎาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 07 มิถุนายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 07 พฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 01 เมษายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 01 มีนาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 01 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 01 มกราคม 2558
ปี 2557
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557 01 ธันวาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 01 พฤศจิกายน 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 01 ตุลาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557 01 กันยายน 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557 01 สิงหาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557 01 กรกฎาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557 01 มิถุนายน 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557 08 กุมภาพันธ์ 2557
ปี 2556
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556 01 ตุลาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2556 01 กันยายน 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2556 01 สิงหาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2556 01 กรกฎาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2556 01 มิถุนายน 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2556 01 พฤษภาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2556 01 กุมภาพันธ์ 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2556 01 มกราคม 2556
ปี 2555
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2555 01 ธันวาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2555 01 พฤศจิกายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2555 01 ตุลาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555 01 กันยายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2555 01 สิงหาคม 2555

หน้า