รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2566
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 05 พฤษภาคม 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 21 เมษายน 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 15 มีนาคม 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 มีนาคม 2566
ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 65 25 พฤศจิกายน 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 15 พฤศจิกายน 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 06 ตุลาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 01 กันยายน 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 21 สิงหาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 21 สิงหาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 10 กรกฎาคม 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 11 พฤษภาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 09 เมษายน 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 18 มีนาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 18 มีนาคม 2565
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 26 มกราคม 2565
ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 30 ธันวาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 03 ธันวาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 03 ธันวาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 03 ธันวาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 03 สิงหาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 03 กรกฎาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 03 มิถุนายน 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 18 พฤษภาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 05 เมษายน 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 03 มีนาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคประจำเดือน มกราคม 2564 01 มีนาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 03 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 03 กุมภาพันธ์ 2564
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 17 พฤศจิกายน 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 02 ตุลาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 28 กันยายน 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 05 สิงหาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 02 กรกฎาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 02 มิถุนายน 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 04 พฤษภาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 03 เมษายน 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563

หน้า