ประกาศราคากลาง

ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากน้อยไปมาก ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (ภาค9 ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง สระแก้ว) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ นครปฐม สมุทรสาคร ) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค12 ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (ภาค1 เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์ใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัยแบบ PVC card 31 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 9 ชลบุรี 25 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (ปทุมธานี) 24 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 20 มกราคม 2560
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพับเก็บได้ โดยวิธีพิเศษ 19 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดสิงห์บุรี 13 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้กับสำนักงาน คปภ. ภาค จังหวัด และส่วนกลาง ทั่วประเทศ 12 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 10 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 06 มกราคม 2560
ปี 2559
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากน้อยไปมาก ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 27 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างทำซุ้มในหลวงรัชกาลที่ 10 ซุ้มเกษียณและจัดทำของที่ระลึกพนักงานเกษียณ 26 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้าง organizer เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 26 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. สำหรับปี 2560 20 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาพนักงานประจำปี 2559 20 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ปี 2560 16 ธันวาคม 2559
ตารางราคากลางจ้างเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน 13 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตเสื้อโปโลสีดำสำหรับพนักงาน และลูกจ้างสำนักงาน คปภ. 09 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 22 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางงานจ้างจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ 16 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่งก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2559 (Thailand Insurance Symposium 2016) 16 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบล) 15 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงาน ITU Telecom World 2016 25 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง 20 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจ้างจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานสำหรับตัวแทน / นายหน้าประกันชีวิต 20 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน คปภ. 19 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ปี 2560 18 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางงานจ้างอบรมกฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 13 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางงานจ้างจัดประชุม คปภ. การประชุมสัญจร ครั้งที่ 2 13 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ.ในงาน SET in the City 07 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบจัดพิมพ์การ์ดเชิญ และหนังสือที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน 20 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) 20 กันยายน 2559
ราคากลางจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินของอาคารสำนักงาน คปภ. และประกันภัยรถยนต์ 19 กันยายน 2559
จัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบสำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 19 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม 207 ชั้น2 14 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการในการจัดประชุมคณะกรรมการ คปภ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 05 กันยายน 2559

หน้า