ประกาศราคากลาง

ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อนำดื่ม ประจำปี 2560 (ระยะเวลา 10 เดือน) 08 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.พิษณุโลก 08 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน คปภ.จังหวัดสระบุรี 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน คปภ.จังหวัดสตูล 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน คปภ.จังหวัดกระบี่ 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดลพบุรี 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดเลย 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต ยี่ห้อ NISCA Ink Ribbon Cartridge for PR-C101 Series 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( นครนายก สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค 8 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สุพรรณบุรี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (ภาค9 ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง สระแก้ว) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ นครปฐม สมุทรสาคร ) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค12 ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (ภาค1 เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (ภาค2 ตาก น่าน พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค3 กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค5 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค6 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์ใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัยแบบ PVC card 31 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 9 ชลบุรี 25 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (ปทุมธานี) 24 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 20 มกราคม 2560
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพับเก็บได้ โดยวิธีพิเศษ 19 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดสิงห์บุรี 13 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้กับสำนักงาน คปภ. ภาค จังหวัด และส่วนกลาง ทั่วประเทศ 12 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 10 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 06 มกราคม 2560
ปี 2559
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 27 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างทำซุ้มในหลวงรัชกาลที่ 10 ซุ้มเกษียณและจัดทำของที่ระลึกพนักงานเกษียณ 26 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้าง organizer เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 26 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. สำหรับปี 2560 20 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาพนักงานประจำปี 2559 20 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ปี 2560 16 ธันวาคม 2559
ตารางราคากลางจ้างเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน 13 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตเสื้อโปโลสีดำสำหรับพนักงาน และลูกจ้างสำนักงาน คปภ. 09 ธันวาคม 2559

หน้า