ประกาศราคากลาง

ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากน้อยไปมาก ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 20 เมษายน 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพระบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ 09 เมษายน 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2561 05 เมษายน 2561
เผยแพร่ราคากลางการเช่าอาคารราชพัสดุ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) 30 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง 30 มีนาคม 2561
เผยแพร่ตารางราคากลางงานเช่ารถยนต์โดยสาร จำนวน 27 คัน 30 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) 26 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันบุคคลธรรมดา แบบ (PVC Card) 22 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางการเช่าอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 15 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2561 (CEO Insurance Forum 2018) 13 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์ พร้อมบรรจุแพ็คเกจ 13 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ครั้งที่ 2 19 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน 07 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำนักงาน คปภ. 06 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันะ์เชิงรุก เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) พร้อมผลิตและเผยแพร่ ผ่านสื่อโวเชียลมีเดียและสื่อทางเลือกอื่นๆ 01 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 17 มกราคม 2561
เผยแพร่ราคากลางการาจ้างโครงการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล (Content) 10 มกราคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกรอบการจัดการสภาวะวิกฤตในอุตสาหกรรมประกันภัยไทยและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบการประกันภัยต่อ 09 มกราคม 2561
ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากน้อยไปมาก ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ประจำปี 2561 ระยะเวลา 6 เดือน 28 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ให้กับพนักงานสำนักงาน คปภ. ปี 2561 13 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2561 (ระยะเวลา 3 เดือน) 07 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 30 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) 08 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค ๕ (อุบลราขธานี) 07 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นประกันภัย พ.ร.บ. 30 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตพัดสปริงประกันภัย พ.ร.บ. 27 ตุลาคม 2560
ราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร 16 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อโครงการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง 05 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดจ้างบริษัทดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ.ในงานมหกรรมลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2017 20 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) 18 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างโครงการส่งเสริม การขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 30 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 28 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. 21 สิงหาคม 2560
ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย” ประจำปี 2560 ผ่านสื่อต่างๆ 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5 รายการ 18 สิงหาคม 2560

หน้า