ประกาศราคากลาง

ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางเช่าอาคารเพื่อใช้ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธานี 26 ธันวาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. เขตบางนา 30 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านประกันภัยเพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสู่ประชาชน 30 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตวีดิทัศน์ความรู้เรื่องประกันภัย พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 14 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการบริหารจัดการ งานแถลงข่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ ให้สาธารณชนรับทราบผ่านสื่อมวลชน ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 11 กันยายน 2561
เผยแพร่ราคากลางเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. วิภาวดี 23 สิงหาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ 23 สิงหาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์งานพิธีมอบงานรางวัลประกันภัย ดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561 16 สิงหาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ.ตาก 14 สิงหาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 29 เดือน 08 สิงหาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 29 เดือน 08 สิงหาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 27 เดือน 26 กรกฎาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ 28 มิถุนายน 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 3 เดือน 28 มิถุนายน 2561
เผยแพร่ราคากลางเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนนทบุรี 21 มิถุนายน 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ แก้วน้ำพร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์ ขับขี่อุ่นใจ เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ. 04 มิถุนายน 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมวันรายงานตัว พิธีเปิดการอบรม การปฐมนิเทศ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 11 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 20 เมษายน 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 20 เมษายน 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพระบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ 09 เมษายน 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2561 05 เมษายน 2561
เผยแพร่ราคากลางการเช่าอาคารราชพัสดุ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) 30 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง 30 มีนาคม 2561
เผยแพร่ตารางราคากลางงานเช่ารถยนต์โดยสาร จำนวน 27 คัน 30 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) 26 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันบุคคลธรรมดา แบบ (PVC Card) 22 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางการเช่าอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 15 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์ พร้อมบรรจุแพ็คเกจ 13 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2561 (CEO Insurance Forum 2018) 13 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ครั้งที่ 2 19 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน 07 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำนักงาน คปภ. 06 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันะ์เชิงรุก เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) พร้อมผลิตและเผยแพร่ ผ่านสื่อโวเชียลมีเดียและสื่อทางเลือกอื่นๆ 01 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 17 มกราคม 2561
เผยแพร่ราคากลางการาจ้างโครงการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล (Content) 10 มกราคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกรอบการจัดการสภาวะวิกฤตในอุตสาหกรรมประกันภัยไทยและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบการประกันภัยต่อ 09 มกราคม 2561
ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ประจำปี 2561 ระยะเวลา 6 เดือน 28 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2560

หน้า