ประกาศราคากลาง

ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพับเก็บได้ โดยวิธีพิเศษ 19 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 20 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (ปทุมธานี) 24 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 9 ชลบุรี 25 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์ใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัยแบบ PVC card 31 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (ภาค2 ตาก น่าน พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค3 กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค5 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค6 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( นครนายก สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค 8 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สุพรรณบุรี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (ภาค9 ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง สระแก้ว) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ นครปฐม สมุทรสาคร ) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค12 ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (ภาค1 เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดลพบุรี 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดเลย 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต ยี่ห้อ NISCA Ink Ribbon Cartridge for PR-C101 Series 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน คปภ.จังหวัดสระบุรี 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน คปภ.จังหวัดสตูล 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน คปภ.จังหวัดกระบี่ 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.พิษณุโลก 08 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อนำดื่ม ประจำปี 2560 (ระยะเวลา 10 เดือน) 08 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560-2563 17 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.พังงา 17 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในงาน Money360 XPO 2017 21 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ.ในงานมหกรรมลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2017 (ครั้งที่ 1) 21 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.พิษณุโลก 21 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.ภูเก็ต 23 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อค่าลิขสิทธิ์สำหรับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 24 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ ซองพลาสติกกันน้ำ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางเช่าบริการ Cloud Server 28 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ยี่ห้อ Datacard รุ่น SD-360 20 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 57 รายการ 21 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลาง โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. 22 มีนาคม 2560

หน้า