ประกาศราคากลาง

ปี 2556
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน คปภ. 17 กันยายน 2556
ปี 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างทำซุ้มในหลวงรัชกาลที่ 10 ซุ้มเกษียณและจัดทำของที่ระลึกพนักงานเกษียณ 26 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาพนักงานประจำปี 2559 20 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง "การประกันัยรถภาคบังคับ" ผ่านสื่อโทรทัศน์ 05 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 10 สิงหาคม 2559
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต ยี่ห้อ NISCA Ink Ribbon Cartridge for PR-C101 Series 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ยี่ห้อ Datacard รุ่น SD-360 20 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) 18 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 06 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อโครงการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง 05 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2560 30 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. 21 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (ภาค1 เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ นครปฐม สมุทรสาคร ) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( นครนายก สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค 8 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สุพรรณบุรี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค12 ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค3 กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค5 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ( ภาค6 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (ภาค2 ตาก น่าน พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมา บริการ สนง.คปภ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (ภาค9 ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง สระแก้ว) 02 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 30 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ.ในงานมหกรรมลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2017 (ครั้งที่ 1) 21 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.พังงา 17 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.พิษณุโลก 08 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.พิษณุโลก 21 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.ภูเก็ต 23 กุมภาพันธ์ 2560
ปี 2558
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (อุดรธานี) 23 ธันวาคม 2558
ปี 2564
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับใช้ในห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๑ และชั้น ๒ 13 สิงหาคม 2564
ปี 2563
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยปัญหาการจัดทำประกันภัยภาคบังคับของเจ้าของรถจักรยานยนต์ 29 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางการจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ 06 มีนาคม 2563
ปี 2557
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารงานการเงินบัญชีและพัสดุ 19 มิถุนายน 2557
ปี 2562
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย 13 กุมภาพันธ์ 2562
ปี 2565
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจ้างหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 12 กรกฎาคม 2565
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

หน้า