ประกาศราคากลาง

ปี 2559
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ตารางราคากลางจ้างจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 3 รายการ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในระบบวิศวกรรมการประกอบอาคาร ประจำปี 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการฯ 30 มิถุนายน 2559
ตารางราคากลางจัดซื้อประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงานสำนักงาน คปภ. ปี 2559 21 มกราคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบการประชุมทางไกล ระยะเวลา 3 ปี 12 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระและ สำนักงาน คปภ. เขตบางนา 18 สิงหาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน คปภ. 18 สิงหาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างพิมพ์บัตรใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัยแบบ PVC Card 31 มีนาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบซองพลาสติกกันน้ำ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพับเก็บได้ 08 กรกฎาคม 2559
ตารางราคากลางการสอบราคาจัดจ้างบริษัทดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2559 (MONEY EXPO 2016) 04 กุมภาพันธ์ 2559
จัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบสำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 19 กันยายน 2559
ปี 2560
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ตารางราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “การประกันภัยภาคบังคับ” ผ่านสื่อวิทยุ 15 มิถุนายน 2560
ตารางราคากลางงานจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 04 พฤษภาคม 2560
ตารางราคากลางงานจัดซื้อประกันชีวิตกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ปี 60 16 มิถุนายน 2560
ปี 2562
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ตารางราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. 2562 31 มกราคม 2562
ปี 2565
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย (ศูนย์ CIT) ถนนวิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 กุมภาพันธ์ 2565

หน้า