ประกาศร่าง TOR

ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ได้ทาง sirawitp@oic.or.th ตั้งแแต่วันที่ 25 ก.ย. - 2 ต.ค. 63 25 กันยายน 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและพื้นดาดฟ้า รอยต่อของกระจกและ Aluminium Composite รอบอาคาร และผนังภายนอกอาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ sirawitp@oi 16 กันยายน 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2563 - 2564) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ sakowtipk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิถุนายน 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างการปรับปรุงพื้น โดยปูกระเบื้องยาง ชนิดเข้าลิ้นชั้น ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , และชั้น ๘ อาคารสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ ๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2563
ร่างประกวดราคาเช่างานจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (All in one) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ รวม ๑,๐๙๕ วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิตเลขที่โครงการ 63047573831 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - 7 พฤษภาคม 2563 30 เมษายน 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63027054185 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 7- 13 กุมภาพันธ์ 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563
ร่างประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ระยะเวลา 33 เดือน วิจารณ์ร่างได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคมา 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563
ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแบบรายงานทางการเงินกิจกรรมตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9ฯ สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ aummarak@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 62 – 3 กันยายน 62 29 สิงหาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบ OIC Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) g]เลขที่โครงการ 62087386155 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 27- 30 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำหรับการปฏิบัติงานในอาคาร สำนักงาน คปภ. ชั้น 3-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ apipryw@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ aummarak@oic.ot.th ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 27 มิถุนายน 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งห้องศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย CIT สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ผ่าน email : am@oic.or.th , mss@oic.or.th ระหว่างวันที่ 10-17 มิ.ย. 62 10 มิถุนายน 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้น โดยปูกระเบื้องยาง ชนิดเข้าลิ้นฯ อาคารสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ผ่าน email : am@oic.or.th , mss@oic.or.th ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. 62 08 พฤษภาคม 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 30 เดือน ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ผ่าน email : aummarak@oic.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. - 26 เม.ย. 62 23 เมษายน 2562
่ืร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์สารสนเทศสำรอง ปี 2562 วิจารณ์ร่างประกาศได้ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 มี.ค. 2562 ผ่าน email:aummarak@oic.or.th 26 มีนาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ จ้างเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด/ ระยะเวลา 3 ปี ๖2562-2565) ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ได้ตัั้งแต่วันที่ 6-11 มี.ค. 06 มีนาคม 2562
ประกาศร่างจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี กำหนดเผยแพร่ขอบเขตงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 62 -4 มี.ค. 63 ส่งการ่างขอบเขตได้ที่ e-mail sirawitp@oic.or.th 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศร่างการประกวดราคาและขอบเขตของงานจ้างงานปรับปรุงพื้น โดยปูกระเบื้องยาง ชนิดเข้าลิ้น ขั้น 3,4,5,6,7, และชั้น 8 อาคารสำนักงาน คปภ. ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มกราคม 2562
ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกวดราคาการจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 29 เดือน กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-14 ส.ค.-61 09 สิงหาคม 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงและศูนย์บริการประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-14 ส.ค.-61 08 สิงหาคม 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ Outsource จำนวน 15 คน ระยะเวลา 27 เดือน กำหนดเผยแพร่ขอบเขตของงาน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) และเครื่องบันทึกเวลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61 วิจารณ์ได้ที่ email : am@oic.or.th 28 มิถุนายน 2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) และเครื่องบันทึกเวลา กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.-7 มิ.ย. 61 ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ โทรสาร 02-5153985 หรือ E : am@oic.or.th 04 มิถุนายน 2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้รับฝากหลักทรัพย์ระยะเวลา 32 เดือน กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.-8 พ.ค. ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ โทรสาร 02-5153985 หรือ E : am@oic.or.th 03 พฤษภาคม 2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 27 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ โทรสาร 02-5153985 หรือ E : am@oic.or.th 27 เมษายน 2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างโครงการส่งเสริมการขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ โทรสาร 02-5153985 หรือ E: am@oic.or.th 23 กุมภาพันธ์ 2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อโครงการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ โทรสาร 02-5153985 12 กุมภาพันธ์ 2561
ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ขอบเขตคุณลักษณะของอาคารพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น 17 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างจัดหาใบรับรองต่ออายุลิขสิทธิ์ของฐานข้อมูล Oracle 23 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร ปี 60 - 63 17 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์การจัดซื้อใบรับรองต่ออายุลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล 17 พฤษภาคม 2560
ขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 31 มีนาคม 2560
เผยแพร่ขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการเช่าบริการ Cloud Server สำหรับเวปไซต์สำนักงาน คปภ. ต่อเนื่อง 5 ปี 04 มกราคม 2560
ปี 2559
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์การจัดซื้อโครงการจัดหาค่าลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 21 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์จ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 22 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คัน 18 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 17 ตุลาคม 2559

หน้า