ประกาศร่าง TOR

ปี 2566
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาการประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการตามโครงการ คปภ. ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล สู่ Smart OIC ปีที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มีนาคม 2566
ร่างประกวดราคาซื้อจอภาพแบบ LED พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งวิจารณ์ได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ภายในวันที่ 30 มี.ค. 66 27 มีนาคม 2566
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค ๔ (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่ฯ เลขที่ ๖๖๐๓๗๑๑๒๕๒๔ สามารถวิจารณ์ร่าง ได้ที่ bussarar@oic.or.th yaowaresj@oic.or.th ภายในวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๖ 13 มีนาคม 2566
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรับสายด่วน คปภ. 1186 (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037033788 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศฯ ได้ที่ anurakk@oic.or.th ,aummarak@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 08 มีนาคม 2566
ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ รวม ๑,๐๙๕ วัน) ส่งวิจารณ์ภายในวันที่ ๙ มี.ค. ๖๖ 03 มีนาคม 2566
ร่างประกวดราคาซื้อจอภาพแบบ LED พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งวิจารณ์ได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ภายในวันที่ 8 มี.ค. 66 02 มีนาคม 2566
ประกาศประกวดราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือน) ครั้งที่ 2 02 มีนาคม 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้่างโครงการพัฒนาระบบเพื่อการยื่นรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของธุรกิจประกันภัย (Insurance Companies e-Reporting System and Thai Financial Reporting Standards ICeRT) 09 กุมภาพันธ์ 2566
ร่างประกวดราคาจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบกระบวนการ การโอนและการรับโอนกรมธรรม์ประกันภัย และภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่โครงการ 66027019444 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศฯ 03 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มกราคม 2566
ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระยะเวลา ๓๖ เดือน เลขที่โครงการ 65117530120 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศฯได้ที่ chaiyotw@oic.or.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๙๖๙-๓๐๘๐ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ธ.ค. 2565 01 ธันวาคม 2565
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบ Call Center ผ่าน Cloud System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117298087 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศฯได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 ต.ค. 2565 21 พฤศจิกายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในรูปแบบ Hybrid (Online & On Ground) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ตุลาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรองปี 2565-2566 เลขที่โครงการ 65107245159 สามารถวิจารณ์ได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 ต.ค. 2565 25 ตุลาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL สำหรับ IBS-Life เลขที่โครงการ 65107267087 สามารถวิจารณ์ TOR ได้ที่ sarapholk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 ต.ค. 65 25 ตุลาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2565 สามารถวิจารณ์ได้ที่ infrasec@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 ต.ค. 65 21 ตุลาคม 2565
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดตั้งระบบและฝ่ายงานวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงาน คปภ. (Intelligence Insurance) (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107206061 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศฯได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ต.ค. 2565 20 ตุลาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่โครงการ65107134687 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศฯได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ก.ย. 2565 เวลาทำการ 12 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย : นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097666566 29 กันยายน 2565
ร่างประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน ๑๑ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่โครงการ 65097705956 28 กันยายน 2565
ประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๗ คัน 21 กันยายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย : นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น 19 กันยายน 2565
ร่างประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๗ คัน 12 กันยายน 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา ๓๖๕ วัน (ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖) เลขที่โครงการ 65087121155 24 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ. บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 21 มิถุนายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มิถุนายน 2565
ร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิถุนายน 2565
ร่างประกาศจ้างดำเนินโครงการ รณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ.อย่างยั่งยื่น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 เมษายน 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลประภันภัย (IBS Nonlife) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047047722 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ sarapholk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 เม.ย. 2565 11 เมษายน 2565
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงาน คปภ.ภาคจังหวัด ระยะเวลา ๔ ปี (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ รวม ๑,๔๖๑ วัน) เลขที่โครงการ 65037400142 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ ubonrattt@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. - 29 มี.ค. 2565 24 มีนาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037297039 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ thanapolr@oic.or.th 21 มีนาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงาน คปภ.ภาคจังหวัด ระยะเวลา ๔ ปี (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ รวม ๑,๔๖๑ วัน) เลขที่โครงการ 65037151263 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ ubonrattt@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. - 17 มี.ค. 2565 14 มีนาคม 2565
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) เลขที่โครงการ 65027078960 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 9 ก.พ. 2565 04 กุมภาพันธ์ 2565
ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๔ คัน ระยะเวลา ๔ ปี (๔๘ เดือน) เลขที่โครงการ 64117372317 24 พฤศจิกายน 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการ Private Cloud ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) เลขที่โครงการ 64117008012 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ อีเมล์ anurakk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2564 19 พฤศจิกายน 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Oracle) ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117153570 12 พฤศจิกายน 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา เลขที่โครงการ 64107206525 25 ตุลาคม 2564
ร่างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107067126 11 ตุลาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี 2021 เลขที่โครงการ 64107067478 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ อีเมล์ siwawutw@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2564 08 ตุลาคม 2564

หน้า