จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน และการดำเนินการพิจารณาคำขออนุมัติจำหน่ายออกบัญชีเป็นหนี้สูญของสำนักงาน (อัตราที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 64027467853 02 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฝารองนั่งชักโครก จำนวน 4 ชุด อาคารสำนักงาน คปภ. ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ประสานงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ศูนย์บริการประชาชน และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็นของ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสายคล้องหน้ากากอนามัยสกรีนตราสัญลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างการรับรู้และจดจำสำนักงาน คปภ. ไปสู่สาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 27 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่ออายุซอฟแวร์ทางสถิติ (Eviews) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 33 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63127495555 12 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017007122 11 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ศูนย์บริการประชาชน และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 64017007914 11 มกราคม 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ. วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 63127547608 11 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานเพื่อเตรียมเป็น Smart Workplace ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มกราคม 2564
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก 28 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาปและยุง อาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันฯ และอาคารสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ/วิภาวดี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก 25 ธันวาคม 2563
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 63127252402 25 ธันวาคม 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน คปภ. 21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน 5 ส ประจำปี 2564 ของสำนักงาน คปภ. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารและการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน และ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดออกแบบบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance Literacy) โดยวิธีคัดเลือก 18 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2563
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องฉายภาพ (Projector) พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม สำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63127197668 15 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานบรรณาธิการ พร้อมจัดพิมพ์และเผยแพร่นิตยสารประชาสัมพันธ์ (Public Relation magazine) 04 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจ และทิศทางและรูปแบบการกำกับดูแลตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม โดยวิธีคัดเลือก 03 ธันวาคม 2563
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและพื้นดาดฟ้า รอยต่อของกระจกและ Aluminium Composite รอบอาคาร และผนังภายนอกอาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุภัณฑ์ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563

หน้า