จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2555
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
การสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 05 เมษายน 2555
ประกวดราคาจัดซื้อระบบการให้บริการสายด่วนประกันภัย 1186 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 เมษายน 2555
การประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ๊กเก็ตอาสาสมัครประกันภับ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 เมษายน 2555
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 27 เมษายน 2555
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 14 พฤษภาคม 2555
การสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับพนักงานขับรถยนต์ 23 พฤษภาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์กร 25 พฤษภาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ.ภาค 12 สงขลา 28 พฤษภาคม 2555
การสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน คปภ.ภาค 12 สงขลา 28 พฤษภาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา การประกวดราคาจัดหาระบบการให้บริการสายด่วนประกันภัย 1186 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 พฤษภาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์กร 30 พฤษภาคม 2555
ประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 พฤษภาคม 2555
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 มิถุนายน 2555
การประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ๊กเก็ตอาสาสมัครประกันภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 06 มิถุนายน 2555
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรู้จังใช้เข้าใจสิทธิ ในหัวข้อเรื่อง \"ประกันชีวิตใกล้ตัวคุณ\" และหัวข้อเรื่อง \"ประกันวินาศภัยใกล้ตัวคุณ\" โดยวิธีสอบราคา 21 มิถุนายน 2555
การจัดซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 โดยวิธีสอบราคา 26 มิถุนายน 2555
การสอบราคาจ้างปรับปรุงทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศอาคารสำนักงาน คปภ. จำนวน 8 ชั้น 27 มิถุนายน 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อระบบการให้บริการสายด่วนประกันภัย 1186 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 กรกฎาคม 2555
การประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 กรกฎาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างผู้บริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ งานวันประกันภัย พิธีมอบรางวัลประกันภัยครบวงจร ประจำปี 2555 10 กรกฎาคม 2555
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 กรกฎาคม 2555
การสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้กับ สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ 19 กรกฎาคม 2555
การประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 กรกฎาคม 2555
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2555 06 สิงหาคม 2555
สอบราคาจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำนักงาน คปภ.ภาค / จังหวัก / เขต 16 สิงหาคม 2555
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 สิงหาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์สำหรับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (ปากกาและพัด) โดยวิธีสอบราคา 05 กันยายน 2555
การสอบราคาจัดจ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์สำหรับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (สมุดฉีก ไดอารี่ ปฏิทินตั้งโต๊ะและถุงผ้า) โดยวิธีสอบราคา 05 กันยายน 2555
สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงาน 06 กันยายน 2555
สอบราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในอาคาร 06 กันยายน 2555
สอบราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในอาคารของอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 06 กันยายน 2555
สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 06 กันยายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2555 07 กันยายน 2555
การประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อทดแทนของเดิม สำหรับสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาค จำนวน 29 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา การประกวดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 17 กันยายน 2555
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 เพิ่มเติม (ไตรมาสที่4) 19 กันยายน 2555
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2555 26 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ.ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 กันยายน 2555
การสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงาน คปภ. (ปรับปรุงกระจก อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง 01 ตุลาคม 2555
สอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ใบอนุญาตฯ 02 ตุลาคม 2555

หน้า