จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ (IT Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีอัตโนมัติด้วย Robotic Process Automation (RPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 65117401365 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีปี ๒๕๖๖ ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีคัดเลือก 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้่ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดจันทรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการต่ออายุสมาชิกบริหารทางการเงินของ Bloomberg Terminal 09 พฤศจิกายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 65117004106 02 พฤศจิกายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤศจิกายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL สำหรับ IBS-Life ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107336359 28 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดตั้งระบบและฝ่ายงานวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงาน คปภ. (Intelligence Insurance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 65107206061 27 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์การเข้าถึงจากระยะไกล (WFH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างเมหาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำกรองปี 2565 -2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ตุลาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ (IT Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107134687 21 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน ๑๑ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097705956 04 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ เลขที่โคงการ 65097764757 03 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในห้องน้ำของโถสุขภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097340875 19 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การประกันภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ OIC Gateway Nextgen โดยวิธีคัดเลือก 14 กันยายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Thailand Insurance Symposium 2022) เลขที่โครงการ 65097148615 08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องตาม ISO 27001 ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา ๓๖๕ วัน (ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖) เลขที่โครงการ 65087121155 30 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นห้องพิจารณา ห้องพักคอย และห้องรับรองของอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี ๒๕๖๕ (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) ในรูปแบบ Hybrid (Online & On Ground) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องตาม ISO 27001 ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2565
ประกาศจัดจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการ : การเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย O I C : Be Smart First Jobber โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 08 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการตามโครงการสื่อสาร จดจำภาพลักษณ์องค์กร สู่รั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกำหนดกรอบแนวทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยสุขภาพระยะยาว โดยวิธีคัดเลือก 21 กรกฎาคม 2565

หน้า