จัดซื้อจัดจ้างของส่วนภูมิภาค

ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 29 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยที่ทำการอาคารสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี 29 ธันวาคม 2560
ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 20 มิถุนายน 2562
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ.จ.ยะลา) 01 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ.จ.ยะลา) 01 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สำนักงาน คปภ. จ.ยะลา) 30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สำนักงาน คปภ.จ.ยะลา) 30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จ.ยะลา) 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จ.ยะลา) 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จ.ยะลา) 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จ.ยะลา) 29 ธันวาคม 2563
ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนธันวาคม 2564 31 มกราคม 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนกุมภาพันธ์ 2564 12 มีนาคม 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนมีนาคม 2564 25 มิถุนายน 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนเมษายน 2564 25 มิถุนายน 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนพฤษภาคม 2564 25 มิถุนายน 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนพฤศจิกายน 2564 31 ธันวาคม 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนตุลาคม 2564 31 ธันวาคม 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนกันยายน 2564 31 ธันวาคม 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนสิงหาคม 2564 31 ธันวาคม 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนกรกฎาคม 2564 31 ธันวาคม 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนมิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2564
ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
รายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕ 10 มีนาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 12 เมษายน 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 13 พฤษภาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 10 มิถุนายน 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 10 กรกฎาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ 12 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 สิงหาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 16 กันยายน 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 14 ตุลาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 18 พฤศจิกายน 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 23 ธันวาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาค ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 31 ธันวาคม 2565
ปี 2566
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนภูมิภาคเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 10 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 24 มีนาคม 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 21 เมษายน 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาค เดือนเมษายน 2566 10 พฤษภาคม 2566