จัดซื้อจัดจ้างของส่วนภูมิภาค

ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 29 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยที่ทำการอาคารสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี 29 ธันวาคม 2560
ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 20 มิถุนายน 2562
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ.จ.ยะลา) 01 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ.จ.ยะลา) 01 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สำนักงาน คปภ. จ.ยะลา) 30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สำนักงาน คปภ.จ.ยะลา) 30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จ.ยะลา) 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จ.ยะลา) 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จ.ยะลา) 25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จ.ยะลา) 29 ธันวาคม 2563
ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนกุมภาพันธ์ 2564 12 มีนาคม 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนมีนาคม 2564 25 มิถุนายน 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนเมษายน 2564 25 มิถุนายน 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคเดือนพฤษภาคม 2564 25 มิถุนายน 2564