หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon สารเลขาธิการ 1.92 MB
PDF icon คู่มือปฏิบัติงานฯ หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 (ดาวน์โหลดทุกบท)17.21 MB
PDF icon 04301 บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย702.39 KB
PDF icon 04302 บทที่ 2 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายและการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างปร2.97 MB
PDF icon 04307 บทที่ 3 การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย8.07 MB
PDF icon 04310 บทที่ 4 การจัดการประกันภัยต่อ1.02 MB
PDF icon 04315 บทที่ 5 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย1.5 MB
PDF icon 04314 บทที่ 6 มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติและการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคค1.36 MB
PDF icon 04306 บทที่ 7 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา470.76 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
ศุกร์, พฤษภาคม 15, 2563