หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon สารเลขาธิการ3.06 MB
PDF icon คู่มือปฏิบัติงานฯ หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (ดาวน์โหลดทุกบท)26.62 MB
PDF icon 04204 บทที่ 1 สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต22.35 MB
PDF icon 04201 บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย1.58 MB
PDF icon 04202 บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย การประกันอัคคีภัยและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด2.68 MB
PDF icon 04207 บทที่ 4 การพิจารณารับประกันภัย1.29 MB
PDF icon 04210 บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ3 MB
PDF icon 04209 บทที่ 6 การบริหารความเสี่ยงภัย946.07 KB
PDF icon 04206 บทที่ 7 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา632.14 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
ศุกร์, พฤษภาคม 15, 2563