< >

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ : สร้างโอกาส สร้างความสุข ให้หมู่บ้านและชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ สำนักงาน คปภ. โดยมี นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา