< >
<
>

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ และภาคีเครื่อข่ายด้านประกันภัย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ความรู้ด้านการประกันภัย โดยเฉพาะการมุ่นเน้นด้านการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย และทราบถึงหลักการทำประกันภัย การทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโยโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา