< >
<
>

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สำนักงาน คปภ. ร่วมลงนามถวายพระพร และทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช