< >
<
>

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จัดงาน “คืนความสุขให้คนไทยจากใจ...กระทรวงการคลัง” โดยภายในงาน จัดให้มีบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยและประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ตอบปัญหาประกันภัยแจกของรางวัล ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมมาแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดลพบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็วๆ นี้