< >
<
>

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วย นายสมชาย ดำรงสุนทรชัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และ นางกมลวรรณ กีรติสมิต ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมประชุม IAIS annual conference ครั้งที่ 21 และการประชุม committee meeting ในหัวข้อเรื่อง ’Enhancing policyholder protection and financial stability through governance and risk management’ การเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยงและธรรมภิบาล เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2557 ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์