< >
<
>

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเครือข่ายภาคธุรกิจประกันภัย จัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยในงานจัดให้มีกิจกรรม นิทรรศการให้ความรู้ พร้อมทั้งสอดแทรกสาระและความบันเทิงด้านการประกันภัย และจัดให้มีการเสวนาบนเวที ออกบูธร่วมสนุกเล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อเร็วๆนี้