คปภ. เตือนประชาชนอย่าประมาทภัยธรรมชาติ ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

 

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุภัยธรรมชาติขึ้นหลายครั้งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภาคใต้ และพายุฤดูร้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวขอให้รีบตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่ามีความคุ้มครองแผ่นดินไหวหรือลมพายุ โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ มีดังนี้

·       กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ให้ความคุ้มครองภัยทุกชนิดได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยน้ำท่วม  ภัยลูกเห็บ ภัยโจรกรรม ซึ่งรวมภัยแผ่นดินไหวและภัยลมพายุด้วย

·       กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดภัยจากยวดพาหนะ ภัยจากอากาศยาน หรือภัยเพิ่มเติม อื่นๆ  ซึ่งสามารถซื้อความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติเพิ่มเติมได้ เช่น น้ำท่วม ลมพายุ และแผ่นดินไหว

·       กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถที่เอาประกันภัยซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย หรือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นอกจากประเภท 1 สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มตามระบุไว้ในกรมธรรม์

·       กรมธรรม์รถยนต์ภาคบังคับ กรณีที่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บขณะขับขี่หรือโดยสารรถนั้น ในเบื้องต้นจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท กรณีเสียชีวิตได้รับ 35,000 บาท

·       กรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตทุกกรณีรวมถึงจากเหตุภัยธรรมชาติ ส่วนกรมธรรม์ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย

              เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากฝากเตือนประชาชนอย่าประมาทกับภัยธรรมชาติ ถึงแม้การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุทกภัยได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอื่น เช่น แผ่นดินไหว และลมพายุ กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เป็นกลไกที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายทางการเงินเบื้องต้นแก่ประชาชน ในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยการออก กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ที่ให้ความคุ้มครองภัยพิบัติที่เกิดจาก แผ่นดินไหว ลมพายุ และ น้ำท่วม ประชาชนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติได้จากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในราคา ที่เหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงของพื้นที่  ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเพิ่มเติมได้ที่ www.ncif.or.th หรือ โทรศัพท์ 0-2260-8899 หากมี ข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186