เชิญชมนิทรรศการ ประกันภัย พบประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี กรมการประกันภัย ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2545 ณ ห้างศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 1 (ใกล้ทางเข้าบริเวณน้ำพุ)