กรมการประกันภัย เสริมศักยภาพความรู้ด้านการประกันชีวิต ให้กับบุคลากรในภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถแนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันชีวิตให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ โดยกำหนดจัดอบรมให้ครบทั่ง 4 ภาค ล่าสุดนำร่องจัดในเขตภาคเหนือเรียบร้อยแล้ว นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีผู้เอาประกันภัยจำนวนไม่น้อยจากภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ติดต่อสอบถามเข้ามายังส่วนกลาง เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการประกันชีวิตอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกดังกล่าวให้กับประชาชนสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยได้ ที่สำนักงานประกันภัยจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางมายังส่วนกลาง นอกจากนี้บุคลากรของกรมการประกันภัยมีส่วนอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิต รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยที่มีข้อข้องใจหรือมีปัญหาไม่เข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย กรมการประกันภัย จึงได้จัดสัมมนาอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกันชีวิต เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในภูมิภาคและเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันชีวิตให้กับประชาชนและผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ การส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้การประกันชีวิต เป็นแหล่งเงินออมระยะยาว ซึ่งขณะนี้ประเทศหรือรัฐบาลกำลังต้องการเงินออมระยะยาว ที่มีลักษณะสม่ำเสมอเช่นนี้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นางสาวพจนีย์ กล่าว สำหรับแผนการจัดสัมมนาบุคลากรกรมการประกันภัย ได้กำหนดแผนดำเนินการทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ คือ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยครั้งแรกได้ดำเนินการจัดอบรมไปเรียบร้อยแล้ว ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ ครอบคลุม 18 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันที่ 7-8 มกราคม 2545 ที่โรงแรมหนองคายแกรนด์ จ.หนองคาย