ตอนที่ 5 ชุมชนบ้านต้นตาล วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560