ตอนที่ 2 ชุมชนบ้านบางพลับ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560