พิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์