คปภ. จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจ เรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” แก่ผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย ก่อนเปิดขาย