ตลาดนัดการเงิน เพื่อผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 2 ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555