เยี่ยมคารวะ ท่านเลขาธิการ สำนักงาน คปภ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555