คปภ. มอบเงินบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและหนังสือแด่น้องผู้ห่างไกล