สื่อสิ่งพิมพ์ คปภ.

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด แก้ไขลิงก์
21 หนังสือ 9 ปี คปภ. 04 ตุลาคม 2560
22 โบว์ชัวร์ ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก 18 กันยายน 2560
23 โบว์ชัวร์ ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ 05 สิงหาคม 2558
24 โบว์ชัวร์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร 25 พฤษภาคม 2560
25 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจพลัส (ประกันภัย 222) 26 เมษายน 2560
26 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ (ประกันภัย 100) 26 เมษายน 2560
27 คู่มือประชาชนในการทำประกันชีวิต (เพื่อผู้สูงอายุ) 19 กันยายน 2559
28 หนังสือ รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันวินาศภัยใกล้ตัวคุณ 12 กันยายน 2555
29 หนังสือ รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันชีวิตใก้ลตัวคุณ 12 กันยายน 2555
30 โบว์ชัวร์ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ 01 ตุลาคม 2555
31 โบว์ชัวร์ ประกันภัย คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ 01 ตุลาคม 2555
32 E-Claim 05 พฤศจิกายน 2555
33 โบว์ชัวร์ การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 15 มกราคม 2556
34 โบว์ชัวร์ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ 15 มกราคม 2556
35 โบว์ชัวร์ ประกันอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ 10 พฤษภาคม 2556
36 ประกันภัย 200 22 ตุลาคม 2556
37 ประกันชีวิต เรื่องง่ายๆใกล้ตัวคุณ 25 พฤษภาคม 2555
38 ประกันวินาศภัย เรื่องง่ายๆใกล้ตัวคุณ 25 พฤษภาคม 2555
39 คู่มือติดต่อสำนักงาน คปภ. 25 พฤษภาคม 2555
40 สิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้ซื้อประกันภัย “การกำหนดทุนประกันภัยทรัพย์สิน (สิ่งปลูกสร้าง)” 21 พฤษภาคม 2555

หน้า