สื่อสิ่งพิมพ์ คปภ.

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด แก้ไขลิงก์
1 รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2563
2 คู่มือประกันภัยฉบับประชาชน 14 พฤษภาคม 2562
3 รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ปี 2561 06 กุมภาพันธ์ 2562
4 โบรชัวร์ กรมธรรม์ประกันภัย 10+ บาท ปี 61 25 ธันวาคม 2561
5 โบรชัวร์ กรมธรรม์ประกันภัย 7 บาท ปี 61 25 ธันวาคม 2561
6 โบรชัวร์ กรมธรรม์ประกันภัย 222 ปี 61 02 เมษายน 2561
7 โบรชัวร์ กรมธรรม์ประกันภัย 100 ปี 61 02 เมษายน 2561
8 รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ปี 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561
9 มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 01 กุมภาพันธ์ 2561
10 ความรู้เรื่องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพ 26 มกราคม 2561
11 โบว์ชัวร์ ประกันวินาศภัย เรื่องง่ายๆใกล้ตัวคุณ 27 ธันวาคม 2560
12 โบว์ชัวร์ การประกันชีวิต เรื่องง่ายๆใกล้ตัวคุณ 27 ธันวาคม 2560
13 โบว์ชัวร์ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 26 ธันวาคม 2560
14 โบรชัวร์ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน คปภ. 26 ธันวาคม 2560
15 โบรชัวร์ กรมธรรม์ประกันภัยเทศกาลสุขใจ 222 18 ธันวาคม 2560
16 โบรชัวร์ กรมธรรม์ประกันภัยเทศกาลสุขใจ 100 18 ธันวาคม 2560
17 โบรชัวร์ กรมธรรม์ประกันภัยเทศกาลสุขใจ 100 และ 222 15 ธันวาคม 2560
18 โบรชัวร์ ประกันภัย 200 07 ธันวาคม 2560
19 โบว์ชัวร์ ประกันภัย พ.ร.บ. 07 ธันวาคม 2560
20 หนังสือ 10 ปี คปภ. 04 ตุลาคม 2560

หน้า