รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของสำนักงาน คปภ. สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2566 (หมดเขตรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2566)