ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในหัวข้อ "ประกันภัยถูกทาง สร้างเกราะให้ SME"

< >
วันที่เผยแพร่: 
09 ธันวาคม 2565

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในหัวข้อ "ประกันภัยถูกทาง สร้างเกราะให้ SME"

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565  เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่ข่าว: