ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี พ.ศ. 2565 (อัตราที่ 8)