การประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย (OIC Board Game Innovation)