ประกาศรายชิ่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563