ประกาศผลการตัดสินประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ระดับกรุงเทพมหานคร (เทียบเท่าระดับภาค)