โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงรุก (SME) ครั้งที่ ๒

< >
วันที่เผยแพร่: 
22 ตุลาคม 2563

 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงรุก (SME) ครั้งที่ ๒

หัวข้ออบรม “ประกันภัยถูกทาง สร้างเกราะให้ SME”

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ ห้องนครเวียงจันทร์ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย

สำรองที่นั่งได้ทาง https://forms.gle/wUBTcgtrtPboFvhT8