ประกาศผลการตัดสินประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เทียบเท่าระดับจังหวัด)