สำนักงาน คปภ.ภาค 6 (ชลบุรี) เปิดรับสมัครอบรมต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปประจำเดือนตุลาคม 2563

< >
วันที่เผยแพร่: 
07 สิงหาคม 2563

สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) เปิดรับสมัครอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

- ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2563 ณ.สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) หรือทางโทรสาร , E - mail (ตามแบบฟอร์ระบุ)

- อบรมวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563

- สถานที่จัดอบรม โรงแรมเจปารค์ ชลบุรี

*รับสมัครจำนวน 60 คน หากเต็มจำนวนจะปิดรับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฯ โทร 038-384819-20 ต่อ 26

ไฟล์ต่างๆ: