ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย สำหรับผู้ประสบภัย กรณีมีการกราดยิง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2563