การขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล หรือพายุโซนร้อนคาจิกิ ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2562

< >
วันที่เผยแพร่: 
12 กันยายน 2562
ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon prakaassamnakngaan_khpph.pdf1.19 MB