ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒