สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) เปิดรับสมัครอบรมต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ประจำเดือน ต.ค.2562

< >
วันที่เผยแพร่: 
13 สิงหาคม 2562
สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) เปิดอบรมหลักสูตรการอบรมการต่ออายุตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป  ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 25612  ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี
ไฟล์ต่างๆ: